top of page

 R.K. Turn- en acrobatenclub Simpelveld

 Opgericht 28 september 1928 

De turn- en acrobatenclub, kortweg TAC, bestaat in 2018  90 jaar

Onze vereniging heeft trainingsuren in Simpelveld en Bocholtz.
In Simpelveld op de maandag- en  vrijdagavond en in Bocholtz op de woensdagavond.
R.K. T.A.C. biedt gymnastieksport aan voor diverse leeftijdsgroepen: van jongelui tot senioren;
in competitieverband maar zeker ook als recreatieve sportbeoefening.


R.K. T.A.C. heet jullie van harte welkom!

ALGEMENE INFORMATIE

Wat doet R.K. T.A.C. Simpelveld?

R.K. T.A.C. is een gymnastiekvereniging die (turn)sport beoefent op velerlei terrein zoals:

- vrije oefeningen in verenigingsverband en individueel

- lange mat turnen

- tumbling

- trampolinespringen met en zonder toestel

- turnen aan de rekstok

- ringen

- acrobatiek

- dans 

 

Hierdoor wordt bij ieder lid een goede lichamelijke conditie opgebouwd in een vriendschappelijke samenwerking onderling. Een deskundige leiding zorgt voor een goede begeleiding. Binnen de vereniging staat vriendschap hoog in het vaandel, hetgeen een goed verenigingslidmaatschap siert.

Plaats en tijden van de trainingen

Maandag
18.45-19.45 uur:
recreatiegroep senioren
Damesfitters pilates, dance-fitt, werken met gewichten en dyna-banden in zaal “Oud-Zumpelveld aan de Irmstraat te Simpelveld

 

Woensdag
19.00-20.00 uur:
recreatiegroep senioren               
Damesfitters pilates, dance-fitt, werken met gewichten en dyna-banden in de sporthal te Bocholtz

 

Vrijdag 
16.00-17.00 uur:
kleutergymnastiek
17.00-18.00 uur: moderne en jazz-dans voor junioren/senioren
18.00-19.00 uur: toestelturnen voor junioren/senioren

Dit alles in de gymnastiekzaal van brede school “De Meridiaan”
in Simpelveld.

Activiteiten 

* deelname aan internationale wedstrijden

* het houden van clubkampioenschappen

* het organiseren van turnfeesten bij jubilea

* het organiseren van diverse andere activiteiten
   waaronder onze St. Nicolaasviering

* het houden van een jaarvergadering en algemene
   ledenvergaderingen

* het participeren bij jubilea van  zusterverenigingen

* deelname aan processie

* verkoop van donateurskaarten in november

* uitstapje voor de jeugd

* enz... 

Leiding

E. Breemen: leidster recreatiegroep, dans en kleutergym
C. Breemen: assistent-leidster kleutergym

M. Hodinius: assistent-leidster turnen

C. Vliex: assistent-leider turnen

Wat kost een lidmaatschap?

* Voor werkende leden €5,- per maand

* Voor niet-werkende leden €1,50 per maand

* Een eenmalige borgsom van €12,50 voor het verenigings-      
   uniform en een borgsom van €12,50 voor het wedstrijdpakje
   (voor dames en meisjes)


* Bij inschrijving te voldoen: heren en jongens €12,50
                                             dames en meisjes €25,-


* De (eigen) aanschaf van de benodigde turnkleding en schoeisel

 

N.B. De contributie dient maandelijks automatisch te worden overgemaakt op NL32RABO0147514460 van de Rabobank te Simpelveld o.v.v. naam lid/contributie TAC. 

INFORMATIE
ACTIVITEITEN

NIEUWS

Jaarvergadering 2021

Beste leden,


Allereerst nog de beste wensen voor het jaar 2021. Namens het bestuur en de leiding wens ik eenieder veel geluk, voorspoed en vooral een goede gezondheid toe.

 

Normaliter vindt in de maand januari onze traditionele jaarvergadering plaats met de huldiging van onze jubilarissen. Dit jaar is dit helaas niet mogelijk vanwege de Covid-19 maatregelen, waardoor ons clublokaal nog steeds gesloten is en we geen bijeenkomsten mogen organiseren. Dus zal ook de jaarvergadering 2021 geen doorgang vinden in januari, maar verplaatst moeten worden naar een later tijdstip, afhankelijk van de mogelijkheden die we wellicht weer gaan krijgen m.b.t. openstelling horeca (geheel/gedeeltelijk, beperkt aantal gasten, afstand tot elkaar, enz.). Op dit ogenblik is nog niet bekend waanneer ons clublokaal weer open mag (hopelijk erg snel, ook voor Gerda en Remi).

Naast onze reguliere agenda huldigen we dit jaar twee gouden jubilarissen (50 jaar lid), die ook nog beiden 40 jaar bestuurslid zijn, te weten Jo en Hub Hodinius. 

 

De uitnodiging voor deze jaarvergadering kunt u t.z.t. tegemoet zien.

 

Nogmaals een goede gezondheid en hopelijk snel tot ziens!!!

 

Bestuur en leiding R.K. T.A.C.

 

v/d 

 

J.W.H. (Hub) Hodinius, voorzitter

Kleutergym

R.K. T.A.C. is vrijdag 22 januari 2018 gestart met een aanbod voor kleuters om op een recreatieve manier in aanraking te komen met gymnastiek buiten schoolverband. We boden op die dag een interactieve demonstratieles aan, bestemd voor alle kleuters van de basisscholen, die op een leuke en ontspannende manier wilden deelnemen aan de gymnastieksport. De kinderen, en hun ouders, konden vanaf 15.15 uur tot 16.00 uur ervaren wat het betekent om op een leuke manier bezig te zijn met sporten bij de TAC in de gymzaal van de brede school te Simpelveld aan de Scheelenstraat.


Waarom reeds in een zo vroeg mogelijk stadium?
In de ontwikkeling van kinderen is het nooit te vroeg om ze in aanraking te brengen met bewegen. Zeker in een tijd van i-pads, i-phones en computerspelletjes (ook wel ‘gamen’ genaamd) wordt het ‘gezond bewegen’ vaak vergeten. Toch is dit belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling van onze kinderen. Vandaar dat de vereniging vanaf 4 jaar met deze vorm van bewegen wil beginnen. 


Let’s move, that’s healthy !!

  

Vanaf nu kunnen 3 t/m 6 jarigen elke vrijdag van 16.00-17.00 uur deelnemen aan onze kleutergym. Ook kinderen die een lichte lichamelijke of geestelijke beperking hebben, de zogenaamde ‘G-kids’, zijn uiteraard van harte welkom!

CONTACT

Bestuur

Hub Hodinius            voorzitter

Jo Hodinius              2e voorzitter

Tessa Hodinius         secretaris

Christiaan Vliex      2e secretaris

Jo Muijrers               penningmeester

Herman Breemen     2e penningmeester

Ben Kokkelkoren      bestuurslid

Correspondentie

RK TAC Simpelveld

t.a.v. T. Hodinius 
De Bockhofweg 7
6333 AZ Schimmert

teshodje@hotmail.com

Contact

Hub Hodinius
Schiffelderstraat 17
6369 TJ Simpelveld
h.hodinius@simpelveld.nl

Contact
bottom of page